Kort #18708 Stockholm Missionshyddan

Stockholm Missionshyddan Stockholm.

Missionshyddan [tillhör Stockholms ev. luth. missionsförening]

Teol. 
Sällsk. 
Mission

Information

Kortnr:
18708
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm.

Missionshyddan [tillhör Stockholms ev. luth. missionsförening]

Teol.
Sällsk.
Mission

Signum:
Teol. Sällsk. Mission
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB