Kort #18870 Stockholms teologiska institut

Stockholms teologiska institut Stockholms teologiska institut

Bildat 1956 . En stiftelse vars huvudsakliga ändamål
är att främja ungdoms utbildning till präster och lärare, meddela undervisning och utbildning i teologiska ämnen samt att främja vetenskaplig forskning och undervisning i teologiska ämnen.

För studier fordras att man är inskriven vid Uppsala Univ.
studierna leder till teol. kand. examen.

- 1970:
Underv. 
Skol. 
Övr.

1971 -:
Ep

Information

Kortnr:
18870
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms teologiska institut

Bildat 1956 . En stiftelse vars huvudsakliga ändamål
är att främja ungdoms utbildning till präster och lärare, meddela undervisning och utbildning i teologiska ämnen samt att främja vetenskaplig forskning och undervisning i teologiska ämnen.

För studier fordras att man är inskriven vid Uppsala Univ.
studierna leder till teol. kand. examen.

- 1970:
Underv.
Skol.
Övr.

1971 -:
Ep

Signum:
Underv. Skol. Övr.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB