Kort #18202 Statsbanepersonalens olycksfalls(föräkrings)förening

Statsbanepersonalens olycksfalls(föräkrings)förening Statsbanepersonalens olycksfalls(föräkrings)förening, Svenska


Se: Svenska järnvägspersonalens olycksfallersättningsförening

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsförening. Järnv.

1899

Information

Kortnr:
18202
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsbanepersonalens olycksfalls(föräkrings)förening, Svenska

Se: Svenska järnvägspersonalens olycksfallersättningsförening

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsförening. Järnv.

1899

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsförening. Järnv.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB