Kort #18207 Statsbanornas konduktörers understödsförening

Statsbanornas konduktörers understödsförening Statsbanornas konduktörers understödsförening

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.

Information

Kortnr:
18207
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsbanornas konduktörers understödsförening

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB