Kort #18689 Stockholms län

Stockholms län Johannesson, Mikael

Länsstyrelsen i Stockholms län. Planeringsavdelningen. Naturvårdsenheten.
Järvafältet. Från skjutfält till naturreservat och bostäder.
1987

Nc 
Förvaltning

Information

Kortnr:
18689
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Johannesson, Mikael

Länsstyrelsen i Stockholms län. Planeringsavdelningen. Naturvårdsenheten.
Järvafältet. Från skjutfält till naturreservat och bostäder.
1987

Nc
Förvaltning

Signum:
Nc Förvaltning
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB