Kort #18235 Statslån

Statslån 1)

Statslån

1) Svenska statens premieobligationer

Polit. ekon. Lotterier

2) Svenska statens obligationer

Förvaltn. Riksgäldskont.

3) Utländska statslån

Tillsv. Polit. ekon. Finansväs. (Kronol.)

Information

Kortnr:
18235
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

1)

Statslån

1) Svenska statens premieobligationer

Polit. ekon. Lotterier

2) Svenska statens obligationer

Förvaltn. Riksgäldskont.

3) Utländska statslån

Tillsv. Polit. ekon. Finansväs. (Kronol.)

Signum:
Polit. ekon. Lotterier
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB