Kort #19082 Studielånenämnden

Studielånenämnden Studielånenämnden

1919 inrättades studielånefonden, ur vilken Studiehjälpsnämnden 
beviljar lån.

Information

Kortnr:
19082
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studielånenämnden

1919 inrättades studielånefonden, ur vilken Studiehjälpsnämnden
beviljar lån.

Signum:
Förvaltn. Eckl. Studienämnden
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB