Kort #18391 Stiftelsen Svenska EAN-kommittén

Stiftelsen Svenska EAN-kommittén EAN-handbok. Särtr.

[EAN = Europeisk artikelnumrering.] 
Utg. av Stiftelsen Svenska EAN-kommittén.

Huvudverket är katalogiserat.

Qb

Information

Kortnr:
18391
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

EAN-handbok. Särtr.

[EAN = Europeisk artikelnumrering.]
Utg. av Stiftelsen Svenska EAN-kommittén.

Huvudverket är katalogiserat.

Qb

Signum:
Qb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB