Kort #18790 Stockholms Sjövärnsförening

Stockholms Sjövärnsförening Stockholms Sjövärnsförening

(30 jan. 1950 ombildad av Stockholms sjövärns-flottiljs kamratförening, som bildats av personalen i förutvarande Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj, vilken ... 1941 omorganiserats till Stockholms sjövärnsflottilj)

Föreningen har till uppgift att stödja verksamheten inom Stockholms sjövärnsflottilj.

Krigsväs. 
Sällsk. 
Försvarsförb.

Information

Kortnr:
18790
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms Sjövärnsförening

(30 jan. 1950 ombildad av Stockholms sjövärns-flottiljs kamratförening, som bildats av personalen i förutvarande Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj, vilken ... 1941 omorganiserats till Stockholms sjövärnsflottilj)

Föreningen har till uppgift att stödja verksamheten inom Stockholms sjövärnsflottilj.

Krigsväs.
Sällsk.
Försvarsförb.

Signum:
Krigsväs. Sällsk. Försvarsförb.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB