Kort #18313 Sterbhuskassor

Sterbhuskassor Sterbhuskassor

som äro begravningskassor

Polit. ekon. 
Försäkr. 
Självhjälpsfören.

Information

Kortnr:
18313
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Sterbhuskassor

som äro begravningskassor

Polit. ekon.
Försäkr.
Självhjälpsfören.

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB