Kort #18735 Stockholm Olaus Petrikapellet

Stockholm Olaus Petrikapellet Stockholm

Olaus Petrikapellet [tillhör Stockholms ev. Luth. missionsförening]

Teol. 
Sällsk. 
Mission

Information

Kortnr:
18735
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Olaus Petrikapellet [tillhör Stockholms ev. Luth. missionsförening]

Teol.
Sällsk.
Mission

Signum:
Teol. Sällsk. Mission
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB