Kort #18234 Statsliggaren

Statsliggaren Statsliggaren är katalogiserad (alla huvudtitlar). 

Utdrag av Statsliggaren .

4;e huvudtiteln

T.o.rn. 1955/56 Kat. Fr.o.m. 1956/57 Okat.

Förvaltn. Försv.

8:e huvudtiteln Okat

Förvaltn. Eckl.

I fortsättningen sparas endast de utdrag, som ev. kommer att utges som verkliga särtryck (d.v.s. med särskilt omslag, specialregister o. dyl.)

Information

Kortnr:
18234
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsliggaren är katalogiserad (alla huvudtitlar).

Utdrag av Statsliggaren .

4;e huvudtiteln

T.o.rn. 1955/56 Kat. Fr.o.m. 1956/57 Okat.

Förvaltn. Försv.

8:e huvudtiteln Okat

Förvaltn. Eckl.

I fortsättningen sparas endast de utdrag, som ev. kommer att utges som verkliga särtryck (d.v.s. med särskilt omslag, specialregister o. dyl.)

Signum:
Förvaltn. Försv.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB