Kort #19084 Studieplaner

Studieplaner Studieplaner

A:1

Föras ofta till det sällskaps eller den institution som utgivit dem.

Ex:
Arbetarnas bildningsförbunds studieplaner:

Underv. 
Föreläsn. fören.

Godtemplarordens studieförbunds studieplaner:

Do.

Kooperativa förbundets studieplaner:

Polit. ekon.
Koop.
Sällsk.

Information

Kortnr:
19084
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studieplaner

A:1

Föras ofta till det sällskaps eller den institution som utgivit dem.

Ex:
Arbetarnas bildningsförbunds studieplaner:

Underv.
Föreläsn. fören.

Godtemplarordens studieförbunds studieplaner:

Do.

Kooperativa förbundets studieplaner:

Polit. ekon.
Koop.
Sällsk.

Signum:
Underv. Föreläsn. fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB