Kort #18426 Stifstungdomsting

Stifstungdomsting Stifstungdomsting

utgöres av per kalenderår valda ombud för församlingarnas ungdom,
vilka på Biskopens kallelse årligen samlas till stiftsungdomsstämma, vars uppgift är att väcka, inspirera och stärka deltagarnas kristna liv och deras intresse och nit för det kyrkliga arbetet bland stiftets ungdom samt att handlägga ärenden rörande detta arbete.

Teol. 
Möt. 
[Kronol.]

1951

Information

Kortnr:
18426
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stifstungdomsting

utgöres av per kalenderår valda ombud för församlingarnas ungdom,
vilka på Biskopens kallelse årligen samlas till stiftsungdomsstämma, vars uppgift är att väcka, inspirera och stärka deltagarnas kristna liv och deras intresse och nit för det kyrkliga arbetet bland stiftets ungdom samt att handlägga ärenden rörande detta arbete.

Teol.
Möt.
[Kronol.]

1951

Signum:
Teol. Möt. [Kronol.]
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB