Kort #18332 Sticknings-beskrivningar

Sticknings-beskrivningar Sticknings-beskrivningar

Teknol. 
Vävn. 
[Kronol]

Information

Kortnr:
18332
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Sticknings-beskrivningar

Teknol.
Vävn.
[Kronol]

Signum:
Teknol. Vävn. [Kronol]
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB