Kort #19038 Studentföreningar

Studentföreningar 1.

Studentföreningar

1) vid universiteten (för sällskaplig samvaro)

Underv. 
Univ. 
Stud.-förh. 
Univ. namn 
Sällsk.

2) Politiska studentföreningar [vid universiteten]

Polit.
Sällsk.

3) Sammanslutning av forna elever vid läroverk lägges tills. med läroverket

Underv.
Lärov.

Information

Kortnr:
19038
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

1.

Studentföreningar

1) vid universiteten (för sällskaplig samvaro)

Underv.
Univ.
Stud.-förh.
Univ. namn
Sällsk.

2) Politiska studentföreningar [vid universiteten]

Polit.
Sällsk.

3) Sammanslutning av forna elever vid läroverk lägges tills. med läroverket

Underv.
Lärov.

Signum:
Underv. Univ. Stud.-förh. Univ. namn Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB