Kort #18183 Stationsmästarnas vid Sveriges statsbanor understödsförening

Stationsmästarnas vid Sveriges statsbanor understödsförening Stationsmästarnas vid Sveriges statsbanor understödsförening

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.

Information

Kortnr:
18183
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stationsmästarnas vid Sveriges statsbanor understödsförening

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB