Kort #18189 Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Inrättades 1858. Utvidgades starkt 1960-1966 i samband med att en rad statistikgrenar överfördes från andra ämbetsverk till SCB.

Förvaltn. Finans Statist. centralb.

Information

Kortnr:
18189
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statistiska centralbyrån

Inrättades 1858. Utvidgades starkt 1960-1966 i samband med att en rad statistikgrenar överfördes från andra ämbetsverk till SCB.

Förvaltn. Finans Statist. centralb.

Signum:
Förvaltn. Finans Statist. centralb.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB