Kort #18464 Stockholm. Alliansföreningen [Hoppet]

Stockholm. Alliansföreningen [Hoppet] Stockholm. Alliansföreningen [Hoppet]

En sammanslutning av olika frikyrkosamfund som gemensamt svara 
för gudstjänster i det av Kungsholms baptistförsamling ägda Essingekapellet.

Teol. 
Sällsk. 
Allm. 
Lokala

Information

Kortnr:
18464
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm. Alliansföreningen [Hoppet]

En sammanslutning av olika frikyrkosamfund som gemensamt svara
för gudstjänster i det av Kungsholms baptistförsamling ägda Essingekapellet.

Teol.
Sällsk.
Allm.
Lokala

Signum:
Teol. Sällsk. Allm. Lokala
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB