Kort #18187 Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån 1.

Statistiska centralbyrån (Stat. cbn)

- 1899: Förvaltn. Civ.

1900-: Förvaltn. Finans Statist. centralb.


Dess statistiska blanketter och formulär

(alla format).

Statist. Sv. Off. Blankettryck Särsk. fol pf.

Information

Kortnr:
18187
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

1.

Statistiska centralbyrån (Stat. cbn)

- 1899: Förvaltn. Civ.

1900-: Förvaltn. Finans Statist. centralb.

Dess statistiska blanketter och formulär

(alla format).

Statist. Sv. Off. Blankettryck Särsk. fol pf.

Signum:
Förvaltn. Civ.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB