Kort #18887 Stockholms tullpackhuslag

Stockholms tullpackhuslag Stockholms tullpackhuslag

Polit. ekon, 
Arb.-fr. 
Arb.-fören.

Information

Kortnr:
18887
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms tullpackhuslag

Polit. ekon,
Arb.-fr.
Arb.-fören.

Signum:
Polit. ekon. Arb.-fr. Arb.-fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB