Kort #7694

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Nannfeldt, j[ohan] A[xel Frithiof]
Studien uber die Morphologie und Systematik der
nicht-lichenisierten inoperculaten Discomyceten.
[ill.] [20 Tafeln.]
Uppsala 1932.	4.
= Nova acta regiae societatis scientiarum Upsa-
liensis. Ser. 4. Vol. 8. Nr 2.

Information

Kortnr:
7694
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Nannfeldt, j[ohan] A[xel Frithiof]
Studien uber die Morphologie und Systematik der
nicht-lichenisierten inoperculaten Discomyceten.
[ill.] [20 Tafeln.]
Uppsala 1932. 4.
= Nova acta regiae societatis scientiarum Upsa-
liensis. Ser. 4. Vol. 8. Nr 2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB