Kort #7928

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Rosengren, [Nilsj Hilding [Emanuel]
Karl X Gustaf före tronbestigningen. Pfalzgrefven
intill tronföljarvalet 1649. [Portr.]
Uppsala 1913
8

Information

Kortnr:
7928
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Rosengren, [Nilsj Hilding [Emanuel]
Karl X Gustaf före tronbestigningen. Pfalzgrefven
intill tronföljarvalet 1649. [Portr.]
Uppsala 1913
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB