Kort #7897

 Doktors-
avhand1.
Göteb.
Eichardson, [Mlsj Gunnar [Erik]
Kulturkamp ooh klasskamp. Ideologiska och sociala
motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik
under 1880-talet. [With an English summary.]
Göteborg 1963.	8.
= Studia historica Gothoburgensia. 2.

Information

Kortnr:
7897
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Göteb.
Eichardson, [Mlsj Gunnar [Erik]
Kulturkamp ooh klasskamp. Ideologiska och sociala
motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik
under 1880-talet. [With an English summary.]
Göteborg 1963. 8.
= Studia historica Gothoburgensia. 2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB