Kort #8090

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Sohlberg, Gustaf [Emil Valdemar]
Ortnamnen i Skee säcken, Bohuslän, [i utvikskar-
ta. ]
Göteborg 1943.	8.
Ur Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Bd 20:1.

Information

Kortnr:
8090
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Sohlberg, Gustaf [Emil Valdemar]
Ortnamnen i Skee säcken, Bohuslän, [i utvikskar-
ta. ]
Göteborg 1943. 8.
Ur Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Bd 20:1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB