Kort #7698

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Nelson, Helge [Magnus Oskar]
Om randdeltan och randåsar i mellersta och södra
Sverige. [Summary.] Med 3 kartor, 1 tafla och 60
figurer i texten.
Stockholm 1910.	8.
Ur Sveriges geologiska undersöknings årsbok 3
(1909).

Information

Kortnr:
7698
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Nelson, Helge [Magnus Oskar]
Om randdeltan och randåsar i mellersta och södra
Sverige. [Summary.] Med 3 kartor, 1 tafla och 60
figurer i texten.
Stockholm 1910. 8.
Ur Sveriges geologiska undersöknings årsbok 3
(1909).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB