Kort #7719

 Doktors-
avhand1.
Stockh.
Nolin, Bertil [Julius]
Den gode europén. Studier i Georg Brändes’ idé-
utveckling 1871-1893 med speciell hänsyn till
hans förhållande till tysk, engelsk, slavisk och
fransk litteratur. j_Summary.
Stockholm (tr. Uppsala) 1965.	8.
Scandinavian university books.

Information

Kortnr:
7719
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Stockh.
Nolin, Bertil [Julius]
Den gode europén. Studier i Georg Brändes’ idé-
utveckling 1871-1893 med speciell hänsyn till
hans förhållande till tysk, engelsk, slavisk och
fransk litteratur. j_Summary.
Stockholm (tr. Uppsala) 1965. 8.
Scandinavian university books.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB