Kort #7747

 +[n ordström, Ludvig Anshelm]
Se: Qvarnström, G.O., Från Öbaeka till Urbs.
1954.

Information

Kortnr:
7747
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+[n ordström, Ludvig Anshelm]
Se: Qvarnström, G.O., Från Öbaeka till Urbs.
1954.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB