Kort #7756

 Doktors-
avhand1.
Upps.
ITorén, c[arl] o[tto Gustaf]
Zur Entwicklungsgeschichte des Juniperus commu-
nis. [4 Tafeln.]
Uppsala 1907.	8.

Information

Kortnr:
7756
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
ITorén, c[arl] o[tto Gustaf]
Zur Entwicklungsgeschichte des Juniperus commu-
nis. [4 Tafeln.]
Uppsala 1907. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB