Kort #8088

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Sobel, Ragnar
Studia Columelliana. Paleographica et critica.
[ill.]
Gotoburgi 1928.	8.
= Doktorsavhandlingar i latinsk filologi vid
Göteborgs högskola. Serie fr.o.m. 1926. 4.

Information

Kortnr:
8088
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Sobel, Ragnar
Studia Columelliana. Paleographica et critica.
[ill.]
Gotoburgi 1928. 8.
= Doktorsavhandlingar i latinsk filologi vid
Göteborgs högskola. Serie fr.o.m. 1926. 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB