Kort #7925

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Rosén, Karl D[avid] p[etrus]
Studien und Messungen an einem Dreipendelappara-
te. [ill.]
Stockholm 1903.	8.

Information

Kortnr:
7925
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Rosén, Karl D[avid] p[etrus]
Studien und Messungen an einem Dreipendelappara-
te. [ill.]
Stockholm 1903. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB