Kort #7868

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Quensel, p[ercy] D[udgeon]
Geologisch-petrographische Studien in
gonischen Cordillera. [Mit 5 Tafeln.]
Uppsala 1911.
der pata-
[ill.]
8.
Aus dem Bull. of the Geol. Inst. of Upsala
Vol. 11.

Information

Kortnr:
7868
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Quensel, p[ercy] D[udgeon]
Geologisch-petrographische Studien in
gonischen Cordillera. [Mit 5 Tafeln.]
Uppsala 1911.
der pata-
[ill.]
8.
Aus dem Bull. of the Geol. Inst. of Upsala
Vol. 11.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB