Kort #7889

 +[R euterholm, Gustaf Adolf]
Se:
Nylund, P.M., G.A. Reuterholm under förmynda-
retiden 1792 - 1796. 1917.

Information

Kortnr:
7889
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+[R euterholm, Gustaf Adolf]
Se:
Nylund, P.M., G.A. Reuterholm under förmynda-
retiden 1792 - 1796. 1917.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB