Kort #8022

 Doktors-
avhandl.
Stockh.
Schii c k, Adolf [Henrik]
Studier rörande det svenska stadsväsendets upp-
komst och äldsta utveckling, [ill.]
Uppsala 1926.	8,

Information

Kortnr:
8022
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Stockh.
Schii c k, Adolf [Henrik]
Studier rörande det svenska stadsväsendets upp-
komst och äldsta utveckling, [ill.]
Uppsala 1926. 8,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB