Kort #7895

 Doktors
avhand1
Upps.
Ribbing, Seved
Om den s.k. yttre undersökningens användning
inom obstetriken.
Stockholm 1871.	8
P/occt-aJ ‘
S
Ka/ii. 3 V
Aven	kat.

Information

Kortnr:
7895
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Upps.
Ribbing, Seved
Om den s.k. yttre undersökningens användning
inom obstetriken.
Stockholm 1871. 8
P/occt-aJ ‘
S
Ka/ii. 3 V
Aven kat.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB