Kort #7987

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Sandels, Stina [Claesdotter]
Utvecklingspsykologiska beteendestudier hos barn
i åldern 1-g- - 8-g- år. With a summary in English.
[ill.J [3 plansch-bl.]
Uppsala 1956.	8.

Information

Kortnr:
7987
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Sandels, Stina [Claesdotter]
Utvecklingspsykologiska beteendestudier hos barn
i åldern 1-g- - 8-g- år. With a summary in English.
[ill.J [3 plansch-bl.]
Uppsala 1956. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB