Kort #8054

 Doktors
avhandl
S j öberg, Maria
Järn och jord. Bergsmän på 1700-talet. [Summa-
ry.] [41 diagram + 4 kartor + 29 tab.]
Stockholm 1993.	8
= Stads- och kommunhistoriska institutet.
Studier i stads- och kommunhistoria. 9.

Information

Kortnr:
8054
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhandl
S j öberg, Maria
Järn och jord. Bergsmän på 1700-talet. [Summa-
ry.] [41 diagram + 4 kartor + 29 tab.]
Stockholm 1993. 8
= Stads- och kommunhistoriska institutet.
Studier i stads- och kommunhistoria. 9.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB