Kort #8129

 Stenst
Doktors-
avhandl.
Upps.
r ö m, x[arl] o[tto] E[dvard]
Värmländska archieracier. Anteckningar till Skan-
dinaviens hieracium-flora. [3 utviksbl.]
Upsala 1890.	8.

Information

Kortnr:
8129
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Stenst
Doktors-
avhandl.
Upps.
r ö m, x[arl] o[tto] E[dvard]
Värmländska archieracier. Anteckningar till Skan-
dinaviens hieracium-flora. [3 utviksbl.]
Upsala 1890. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB