Kort #8025

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Schörling, Per Olof
Studies of some flash X-ray lines.
Uppsala 1964.	8.
= Abstracts of Uppsala dissertations in Science
44. Acta universitatis Upsaliensis.

Information

Kortnr:
8025
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Schörling, Per Olof
Studies of some flash X-ray lines.
Uppsala 1964. 8.
= Abstracts of Uppsala dissertations in Science
44. Acta universitatis Upsaliensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB