Kort #8111

 Stat
Näcken.
[ill.]
Doktors-
avhandl.
t i n, Jochum
Spelman eller gränsvakt? j_Summary.j
2. uppl.
Stockholm (tr. Malmö) 1992.
8.

Information

Kortnr:
8111
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Stat
Näcken.
[ill.]
Doktors-
avhandl.
t i n, Jochum
Spelman eller gränsvakt? j_Summary.j
2. uppl.
Stockholm (tr. Malmö) 1992.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB