Kort #7708

 Doktors
avhandl
Upps.
Nilsén, Anna
Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri.
Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland
1400-1534. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
[ill.]
Stockholm (tr. Uddevalla) 1986.	4
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien.

Information

Kortnr:
7708
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhandl
Upps.
Nilsén, Anna
Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri.
Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland
1400-1534. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
[ill.]
Stockholm (tr. Uddevalla) 1986. 4
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB