Kort #7812

 Doktors-
avhandl.
Stockh.
Pagrot, Lennart
Den klassiska verssatirens teori. Debatten kring
genren från Horatius t.o.m. 1700-talet. Summary
in English.
Stockholm ... (tr. Lund) 1961.	8.
= Stockholm studies in history of literature.
5. Acta universitatis Stockholmiensis.

Information

Kortnr:
7812
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Stockh.
Pagrot, Lennart
Den klassiska verssatirens teori. Debatten kring
genren från Horatius t.o.m. 1700-talet. Summary
in English.
Stockholm ... (tr. Lund) 1961. 8.
= Stockholm studies in history of literature.
5. Acta universitatis Stockholmiensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB