Kort #8082

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sköld, Tryggve [Mark]
Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im
Lappischen»
1
Uppsala 1961.	8.
1. Einleitende Kapitel, anlautender Konsonant
ismus, Vokalismus der ersten Silbe.
= Skrifter utg. av Institutionen för nordiska
språk vid Uppsala universitet. 8.

Information

Kortnr:
8082
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sköld, Tryggve [Mark]
Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im
Lappischen»
1
Uppsala 1961. 8.
1. Einleitende Kapitel, anlautender Konsonant
ismus, Vokalismus der ersten Silbe.
= Skrifter utg. av Institutionen för nordiska
språk vid Uppsala universitet. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB