Kort #7939

 +[rudbeck, Olof, d.ä.]
Se:
Dahl, P., Svensk ingenjörskonst under stor-
maktstiden. 1995.

Information

Kortnr:
7939
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+[rudbeck, Olof, d.ä.]
Se:
Dahl, P., Svensk ingenjörskonst under stor-
maktstiden. 1995.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB