Kort #7899

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Richert, Mårten Birger
Bidrag till läran om de konsonantiska ljudlagarna
i äldre och nyare språk.
Uppsala 1863
8

Information

Kortnr:
7899
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Richert, Mårten Birger
Bidrag till läran om de konsonantiska ljudlagarna
i äldre och nyare språk.
Uppsala 1863
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB