Kort #8094

 +[Sparre, Gustaf Adolf]
Se: Hasselgren, I., Konstsamlaren Gustaf Adolf
Sparre 1746
1794 ...
1974.

Information

Kortnr:
8094
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+[Sparre, Gustaf Adolf]
Se: Hasselgren, I., Konstsamlaren Gustaf Adolf
Sparre 1746
1794 ...
1974.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB