Kort #7780

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Fyström, Bertil [Anders Elis]
Arbetsstatistisk undersökning rörande husbygg-
nadsverksamheten i Sveriges städer och stadslik-
nande samhällen, [ill.
Stockholm 1922
8

Information

Kortnr:
7780
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Fyström, Bertil [Anders Elis]
Arbetsstatistisk undersökning rörande husbygg-
nadsverksamheten i Sveriges städer och stadslik-
nande samhällen, [ill.
Stockholm 1922
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB