Kort #8118

 Steffen, [Linus] Richard
Svenska låtar jämte danska och norska former sam-
lade och ordnade af ...
1. Äldre strofer och strofkomplexer.
Se: Steffen, L.R., Enstrofig nordisk folklyrik.
1898.

Information

Kortnr:
8118
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Steffen, [Linus] Richard
Svenska låtar jämte danska och norska former sam-
lade och ordnade af ...
1. Äldre strofer och strofkomplexer.
Se: Steffen, L.R., Enstrofig nordisk folklyrik.
1898.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB