Kort #8028

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sefve, [Sven] Ivar
Die fossilen Pferde SiAdamerikas. Mit 3 Tafeln und
32 Textfiguren.
Uppsala & Stockholm 1912.	4.
= Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handling-
ar. Bd 48. Nr 6.

Information

Kortnr:
8028
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sefve, [Sven] Ivar
Die fossilen Pferde SiAdamerikas. Mit 3 Tafeln und
32 Textfiguren.
Uppsala & Stockholm 1912. 4.
= Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handling-
ar. Bd 48. Nr 6.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB