Kort #8055

 Doktors-
avhandl.
Sjöblom, Sven [Edvard^
Prästerskapets privilegier af år 1650 och 1723*
Ett bidrag till det svenska prästerskapets histo-
ria under storhetstiden och början af frihetstid-
en.
Karlstad 1896.	8.

Information

Kortnr:
8055
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Sjöblom, Sven [Edvard^
Prästerskapets privilegier af år 1650 och 1723*
Ett bidrag till det svenska prästerskapets histo-
ria under storhetstiden och början af frihetstid-
en.
Karlstad 1896. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB